Wat betekend BKR?

Peter 9 augustus 2012 0

Het BKR

Het BKR is een plek (in Tiel) waar men bijhoudt welke kredieten er door wie zijn afgesloten en welke waarde deze kredieten hebben. Het zal u dan ook niets verbazen dat BKR de afkorting is voor Bureau Krediet Registratie.

Veel mensen hebben een verkeerd beeld bij het BKR. Men denkt dat men bij het BKR beslist of iemand een lening of krediet krijgt. Dit is echter niet zo! Bij het BKR geeft men alleen informatie over uw lopende kredieten zodat degene waar u een lening, krediet of een abonnement afneemt een goede inschatting kan maken of een lening terug betaald kan worden of dat een abonnement of iets dergelijks betaald kan worden. Het is dus een soort van achtergrond check van uw kredieten. Zo kan een krediet verstrekker bijvoorbeeld zien hoeveel leningen of kredieten nog open hebt staan en voor hoelang nog en of er eventuele problemen zijn met de afbetaling van deze kredieten. Hierdoor kan een krediet verstrekker een realistisch beeld vormen van uw situatie en kan er een goede beslissen genomen worden of er een krediet verstrek dient te worden. Dit is dus niet alleen voor de krediet verstrekker van groot belang maar ook voor u!

Er zijn tegenwoordig genoeg partijen die niet aan een BKR check doen, waarom zou ik mij er druk om maken?

Zoals hierboven al staat is de BKR check voor beide partijen belangrijk. Zo wordt uit de BKR krediet check duidelijk of u de afspraken na kunt komen en op tijd kunt betalen. Dit is voor u belangrijk zodat u niet in de schulden komt of eventueel verder in de schulden komt. Maar ook voor de verkoper is een BKR check belangrijk. Zo voorkomt hij dat hij onnodige verliezen maakt op zijn producten. Daarnaast, stelt u zich eens voor. Een bedrijf heeft vrijwel alleen klanten die normaal gesproken een negatieve BKR notering hadden. Bij deze klanten is dus de kans groter dat ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Hierdoor is een bedrijf dus opzicht minder gezond.

Samenvatting over BKR

Het BKR is er voor consumenten en bedrijven. Het BKR geeft een beeld van uw lopende verplichtingen. Zo kan een bedrijf inschatten of u nieuwe verplichtingen kunt aangaan of het misschien beter is om het niet te doen. Zo wordt lenen of abonnementen aangaan een stuk veiliger. Het is aantrekkelijk om met een negatieve BKR registratie producten af te nemen van een bedrijf die geen BKR check doet. Maar BKR check’s zijn er niet voor niets. Ze zijn er vooral voor u om u te beschermen!

Mocht u tijdelijk een geld te kort hebben dan is een minikrediet een goede oplossing voor u.

Leave A Response »